Kontakt

Nadawcą programu "Telewizja Pogranicze"
jest: Marian Pospiszel
Telewizja Głubczyce
ul. Kościuszki 24
48-100 Głubczyce
tel: 603 852 625
www.tvglubczyce.pl lub www.tvpogranicze.pl
e-mail [email protected]

Organem właciwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
01-015 Warszawa
tel. 22 597 30 55