RODO

W związku z wprowadzeniem RODO zmianie ulega polityka prywatności Telewizji Głubczyce i programu Telewizja Pogranicze.

 

Telewizja Głubczyce Marian Pospiszel z siedzibą w Głubczycach(48-100) ul. Kościuszki 24, nr NIP: 7481161446 jako Administrator Pana/Pani danych, informuje Pana/Panią, iż:

 

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).. i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Pana/Panią adres email.

 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Telewizji Głubczyce.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Telewizję Głubczyce.

 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 5. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, za pośrednictwem linka znajdującego się każdorazowo w przesłanym newsletterze.

 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

Telewizja Głubczyce Marian Pospiszel

48-100 Głubczyce, ul. Kościuszki 24 ; NIP 7481161446

W związku z wprowadzeniem RODO zmianie ulega polityka prywatności Telewizji Głubczyce

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  I COOOKIES

COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Telewizja Głubczyce z siedzibą w Głubczycach.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek w celu własnoręcznej zmiany ustawień cookies:

Google Chrome
Menu | Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści
Czytaj więcej
Internet Explorer
Menu | Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność
Czytaj więcej
Mozilla Firefox
Menu | Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność
Czytaj więcej


 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie).

 1. Administratorem Twoich danych osobowych – przetwarzanych w celach przedstawionych poniżej – jest:

Telewizja Głubczyce Marian Pospiszel, z siedzibą w Głubczycach, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej , NIP:7481161446 , REGON:531674227

W przypadku wykorzystywania narzędzi oferowanych przez Telewizję Głubczyce we własnych rozwiązaniach np. serwis informacyjny i przetwarzanie danych osobowych użytkowników Twojego serwisu - jesteś Administratorem tych danych a Telewizja Głubczyce jest podmiotem przetwarzającym, który przetwarza dane na zasadach określonych w umowie powierzenia lub w przypadku gdy umowa ta nie została zawarta w stosunku do usługi - na Zasadach przetwarzania danych stanowiących załącznik do niniejszej Polityki.

 1. Administrator danych posiada Koordynatora ds. Ochrony Danych. Koordynator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym.

 1. Koordynator ma następujące zadania:

a) informowanie Administratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.


 

 1. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu.

Cele przetwarzania danych osobowych:

a) założenie konta w serwisie – podst.prawna: Art.6 ust.1 lit.b) oraz art.22 ust.2 lit.a) RODO

b) zawarcie umowy o świadczenie usługi – Art.6 ust.1 lit.b) oraz art.22 ust.2 lit.a) RODO

c) wykonanie umowy – Art.6 ust.1 lit.b) oraz art.22 ust.2 lit.a) RODO

d) realizacja marketingu usług Telewizji Głubczyce – jeżeli marketing będzie realizowany poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz wskazany. Może być także wyświetlona spersonalizowana reklama na podstawie profilowania. Profilowanie (zgodnie z RODO)oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegających na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dot.efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia,osobistych preferencji,zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Podst.prawna: Art.6 ust.1 lit. f) RODO

e) realizacja obowiązków publicznoprawnych – dot.realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze danych na mocy prawa polskiego np.obowiazków podatkowych związanych z zawarciem umowy lub świadczeniem usługi – Art.6 ust.1 lit.c) RODO

f) zapewnienie bezpieczeństwa w serwisie – chodzi o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów – Art.6 ust.1 lit.f) RODO

g) realizacja analizy statystycznej, w tym finansowej z przeznaczeniem wyników na ewentualne potrzeby urzędu statystycznego lub w celu dochodzenia praw Administratora danych przy naruszeniach zasad zawieranej umowy (np.brak zapłaty za usługę) – Art.6 ust.1 lit.f) RODO

h) przesyłanie newslettera. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę i podanie adresu e-mail. – Art.6 ust.1 lit.a) RODO

i) wyświetlanie tzw. web push - w adresie przeglądarki pojawi się pytanie czy użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień web push. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub zablokowania powiadomień. Treść powiadomienia jest tworzona przez przeglądarkę bez możliwości ingerowania – Art.6 ust.1 lit.a) RODO

j) geolokalizowanie na potrzeby przedstawienia spersonalizowanej reklamy. W tym przypadku zostaniesz poproszony o dodatkową zgodę – Art.6 ust.1 lit.a) RODO

k) wykonanie obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO. W celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z wykonaniem usługi, lub by móc wykazać zgodność z przepisami RODO, dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń – Art.6 ust.1 lit.f) RODO

Okres przetwarzania danych osobowych:

p.pkt. a) b) c) – przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do założenia konta i po jego usunięciu, lub gdyby nie doszło do zawarcia umowy, świadczenia usługi, lub po ich zakończeniu – dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń

p.pkt. d) h) i) j) k) – w przypadkach celów do których użytkownik zostaje poproszony o dodatkową zgodę okres przetwarzania danych trwa do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń z tyt. naruszenia dóbr osobistych)

p.pkt. e) – okres przetwarzania trwa do momentu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych, m.in.podatkowych

p.pkt. f) g) - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


 

 1. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu mailowego z Administratorem [email protected]

14. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

15. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług Telewizji Głubczyce nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług Telewizji Głubczyce, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem  kontaktu email: [email protected]

16. Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu email: [email protected]

Możesz także w każdej chwili usunąć konto po zalogowaniu się lub poprzez złożenie wniosku w siedzibie Administratora danych lub za pośrednictwem kontaktu email: [email protected]  Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (GIODO lub jego następcy prawnego (PUODO).

 1. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez konto, w procesie transakcyjnym etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś, a w przypadku konieczności przekazania informacji podmiotom trzecim- zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.

 1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

 

ZASADY PRZETWARZANIA PRZEZ TELEWIZJĘ GŁUBCZYCE DANYCH OSOBOWYCH POWIERZONYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z OFEROWANYCH NARZĘDZI

 

Mając na uwadze rozpoczęcie stosowania z dniem 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) strony Telewizja Głubczyce i Telewizja Pogranicze ustanawiają zasady przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klientów co do których nie została zawarta odrębna umowa powierzenia.

 

 1. Strony zgodnie wskazują, że KLIENT jako administrator danych osobowych powierza Telewizji Głubczyce w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach, w celu oraz w  zakresie koniecznym do należytego wykonywania wiążących strony umów lub zamówionych usług gdzie konieczne jest powierzenie danych osobowych.

 2. Telewizja Głubczyce może przetwarzać dane osobowe w formie elektronicznej i papierowej. Przetwarzanie może przyjmować postać: zbierania, utrwalania, przechowywania, przekazywania, usuwania.

 3. Poza działaniami związanymi z realizacją celu przewidzianego w niniejszej umowie, Telewizja Głubczyce zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych, wszelkich materiałów, dokumentów uzyskanych w związku ze świadczeniem usług, oraz sposobów ich zabezpieczenia również po jej rozwiązaniu.

 4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Telewizji Głubczyce ich przekazania. Telewizja Głubczyce jest zobowiązana niezwłocznie poinformować Klienta o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Klienta powinno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

 5. Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące ochrony danych osobowych jak i tajemnicy przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników i konsultantów Stron, mających dostęp do poufnych danych zarówno w trakcie realizacji umowy jak i po jej zakończeniu.

 6. Strony nie ujawnią informacji poufnych żadnej osobie, z wyjątkiem tych pracowników oraz konsultantów, dla których te informacje okażą się niezbędne oraz tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 7. Telewizja Głubczyce zobowiązuje się przetwarzać powierzone jej dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

 8. Telewizja Głubczyce oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. Telewizja Głubczyce uwzględnia stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, i  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić

e) bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. Telewizja Głubczyce będzie przetwarzała, powierzone na podstawie umowy lub usługi w szczególności dane  pracowników, współpracowników, użytkowników, Klientów w postaci imion, nazwisk, danych kontaktowych (adres, telefon, adres email), informacji zamieszczonych w ogłoszeniach przez użytkowników, informacji określonych w newsach a związanych z koniecznością zrealizowania zamówienia usługi złożonej przez Klienta. Telewizja Głubczyce informuje, że Klient powinien poinformować swoich użytkowników o tożsamości administratora danych oraz o przysługujących im prawach – przykładowa komunikacja możliwa do wykorzystania przez Klienta zostanie przekazana przez Telewizję Głubczyce i Klient może ją dowolnie modyfikować wyłącznie w celu realizacji umowy lub usług świadczonych na rzecz Klienta przez Telewizję Głubczyce.

 1. . Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, których przetwarzanie przez Telewizję Głubczyce jest niezbędne do wykonania umowy, ustalenia wzajemnych roszczeń i wykonania obowiązków wynikających z przepisów.

 1. Telewizja Głubczyce zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia jak i po jego ustaniu.

 1. Telewizja Głubczyce zobowiązuje się do nadania upoważnień pracownikom oraz współpracownikom oraz  wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

 1. Telewizja Głubczyce po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego zezwala na przechowywanie danych osobowych lub ich przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji niniejszej umowy lub zabezpieczenia roszczeń.

 1. W miarę możliwości Telewizja Głubczyce pomaga KLIENTOWI w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO w stosunku do danych które przetwarza. Zakres realizacji praw podmiotów danych będzie uwzględniał ograniczenia realizacji praw podmiotów wynikające z przepisów wdrażających RODO i dotyczące Telewizji Głubczyce.

 1. Telewizja Głubczyce po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Klientowi w ciągu 24h.

 1. KLIENT zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Telewizję Głubczyce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy. KLIENT może realizować  prawo kontroli w godzinach pracy Telewizji Głubczyce z minimum 7 dniowym wyprzedzaniem. Telewizja Głubczyce zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym nie krótszym niż 7 dni. Kontrola nie może naruszać zasad ochrony tajemnicy firmy Telewizja Głubczyce.

 1.